Ապրանքի մասին

Դելավալ Սփիդլայն կթի սրահ

Լիովին կթի ավտոմատացված համակարգ, կաթի ավտոմատ տարհանմամբ դեպի սառնարան։

Միառժամանակ 4 կամ 6 կով կթելու հնարավորություն։ 

Գործընկերներ