Ապրանքի մասին

Կթի սրահ

Լիովին կթի ավտոմատացված համակարգ, կաթի ավտոմատ տարհանմամբ դեպի սառեցման սառնարան։

Միառժամանակ 4 կամ 6 կով կթելու հնարավորություն։ 

Տեսանյութ

Գործընկերներ